user_mobilelogo

Privacy policy

Bescherming van de persoonsgegevens

FvK vzw respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer dat:

  • de persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om met u in contact te treden, u te identificeren, de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling(en);
  • de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de beoogde doelstelling(en);
  • uw persoonsgegevens niet bekend gemaakt worden aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend;
  • u steeds toegang hebt tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren;
  • u de mogelijkheid hebt om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website;
  • en u bovendien op elk moment kunt vragen dat uw persoonsgegevens uit de bestanden van de politie worden verwijderd.

Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. De code die in de cookie is verwerkt, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek en herkent of u de tekstuele weergave in- of uitgeschakeld heeft. Dit vergemakkelijkt uw toegang tot de website en laat de navigatie sneller en efficiënter verlopen. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

 

 

Bij vragen kan u deze via email of brief stellen aan:

  

FvK vzw

Heerbaan 78

2530 Boechout

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.